Due Diligence

Inför anställnings- och företagstransaktion

Ska Ni göra en större affärsmässig transaktion eller anställa en viktig person? Behov av att låta extern konsult genomföra en due diligence inför transaktionen/anställningen ökar. Idag är det viktigt att rätt information finns tillgänglig inför beslutet.

Kontakta oss för vidare information.