Vision 2

”BIODEKK” utvecklar en ny produkt inom datummärkning för matvaror, vilken produkt har som syfte att minimera destruering av matavfall samt ger konsumenten ett större val. Produkten bedöms kunna lanseras 2018.

info@biodekk.com

/Jonas Lundhberg