Vision 2

”BIODEKK” utvecklar en ny produkt inom datummärkning för matvaror, vilken produkt har som syfte att minimera destruering av matavfall samt ge konsumenten ett större val.