Åtagande om innovation och hållbarhet

JPL är ett enskilt bolag som arbetar mot en bättre och mer hållbar framtid. Din partner i processer.

En passion för att skapa värde

Vår omfattande svit av professionella tjänster vänder sig till en mångsidig kundkrets, allt från enskilda fastighetsägare, organisationer eller kommersiella utvecklare. JPL utvecklar även visioner iform av Biodekk och Samcord.

Samhällsbyggnad

Din processpartner när dina visioner kring din mark/fastighet skall omsättas till en realitet.

Due dilligens

Vid fusioner eller andra transaktioner behöver du få mer kunskap om vad det är du köper.

Juridik

JPL filterar frågeställningen till rätt juridisk kompetens.

Samcord

AI inom samhällsbyggnad, håll utkik.

Biodekk

Ett nytt sätt att datummärka livsmedel, håll utkik.

Arkitektoniska lösningar

JPL

Vill du komma i kontakt med oss?

JPL - din konsult i processer.